PGGM

Over PGGM

PGGM is één van de grootste pensioenuitvoeringsorganisaties en vermogensbeheerders ter wereld. Onze kernactiviteit is pensioenuitvoering: vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. De in totaal 3,1 miljoen pensioendeelnemers van onze klanten, de pensioenfondsen waarvoor wij werken, rekenen op een goed en betrouwbaar collectief pensioen. Wij werken in partnerschap met de pensioenfondsen omdat wij ervan overtuigd zijn dat wij samen de complexiteit en de uitdagingen van de tijd die voor ons ligt het beste aankunnen.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor de langere termijn. Hierbij geloven wij in de sturende kracht van geld. Dit doen wij door de 210 miljard euro die wij voor onze klanten beheren meer en meer verantwoord te beleggen. Wij laten daarmee zien dat financieel en maatschappelijk rendement samengaan. Als gesprekspartner van politiek en bestuur in Nederland en bij de Europese Unie brengen wij, vaak samen met onze klanten, de grote pensioen- en beleggingsthema’s onder de aandacht.

Wij zien pensioen niet los van andere aspecten in het leven die ook belangrijk zijn voor pensioendeelnemers: zorg, wonen en werk. Samen met pensioen bepalen die de kwaliteit van de oude dag. Wij proberen een bijdrage te leveren via onze maatschappelijke agenda, waarbij wij met concrete activiteiten werken aan vraagstukken die in de samenleving spelen: de overgang naar een circulaire economie, de dynamiek op de arbeidsmarkt en gezond ouder worden.

PGGM’ers zetten hun kennis en vakmanschap in om mensen te helpen bij het realiseren van een waardevolle toekomst. Dat doen wij allereerst door te werken aan een goed pensioen met excellente pensioenuitvoering. En dat doen wij door oog te hebben voor een duurzame samenleving, bijdragen te leveren aan maatschappelijke vraagstukken en met onze leden op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen. Met onze klanten en (maatschappelijke) partners streven wij zo naar een toekomstbestendige invulling van de oudedagsvoorziening: voor een waardevolle toekomst.

Cancel